Diana Vybíralová

07.06.2024

Milá Hajnalko,
chci Ti moc poděkovat za naší dosavadní spolupráci a partnerství v poradenství napříč různými situacemi, které jsme společně řešily. Velice si cením Tvou vysokou odbornost, laskavý přístup, vytrvalé naslouchání, objektivní náhled i tvé poznatky z dlouholetých zkušeností. Jsem vděčná, že se nám podařilo pojmenovat a identifikovat situace, pochopit a uvědomit si zažité vzorce chování a taky je postupně nahrazovat novými. Pomohla jsi mi vytyčit si cíle i postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Zdárně se nám povedlo vyřešit všechny záležitosti a osobně se posunout dál k lepšímu a kvalitnějšímu prožívaní života i vzájemných mezilidských vztahů. Náš společný čas považuji za velice důležitou investici do vlastního duševního i osobnostního rozvoje. Je to pro mě speciální chvíle rozjímaní, uvědomění si priorit, na čem mi skutečně záleží a co je smyslem mého života. Děkuji Ti, že mě provázíš na mojí cestě. Jsem moc ráda, že Tě znám.


Diana Vybíralová