Bc. Hajnalka Ackah


V oblasti vzdělávání a osobního rozvoje působím více než 20 let. Po absolvování vysokoškolského studia Specializace v Pedagogice, oboru Vzdělávání dospělých jsem zastávala manažerské, koordinační a obchodní pozice ve vzdělávacích společnostech a v neziskovém sektoru. Dlouhodobě jsem působila v nejužším vedení neziskové organizace, kde jsem získala cenné zkušenosti s vedením leaderů, týmů a projektů.

Specializuji se na vzdělávání, osobní rozvoj, mentoring a poradenství. Pracuji s různými skupinami klientů, nejen s manažery a leadery z různých profesních oblastí, ale také s jednotlivci, manželskými páry, rodiči a dospívajícími od 14 let.

            Můj přístup

Mým cílem je pomáhat klientům objevovat jejich skrytý potenciál a pomáhat nalézat odvahu pro jejich důležitá rozhodnutí. Věřím, že klíčem k úspěchu je hluboké pochopení osobních motivací a jejich začlenění do každodenního života. Pracuji s klienty v bezpečném a empatickém prostředí, kde využívám pokročilé koučinkové techniky, somatický přístup, práci s emocemi a příběhem.

Techniky a nástroje

V koučinku kombinuji koučinkové techniky se somatickým a celostním přístupem, práci s emocemi a nástroji emocionálního zdraví. V oblasti kariérního poradenství a hledání životního směřování aplikuji přístupy "metody Proč", znalosti osobnostní typologie MBTI, DISC, StrengthsFinder pro identifikaci silných stránek a další. V life mentoringu se opírám o své profesní i životní zkušenosti, abych klientům pomohla dosáhnout jejich plného potenciálu.

Kurzy a semináře

Jsem lektorka kurzů a workshopů zaměřených na prevenci stresu, vyhoření, komunikaci a osobnostní typologii. Tyto kurzy jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak pro pedagogy mateřských, základních, středních škol a dětských skupin, kde spolupracuji se společností Pro Pedagog, z. s.

Profesní hodnoty

Jsem členkou EMCC (European Mentoring and Coaching Council) a KTC (Křesťanského terapeutického centra). Jako akreditovaná koučka a mentorka s certifikací EMCC EIA dodržuji hodnoty profesionality, závazek kontinuálního vzdělávání a etický kodex v práci s klienty. 

Vzdělání, kurzy :


  • Mezinárodní individuální akreditace EMCC European Individual Accreditation - Kouč a mentor 2. stupně - Practitioner
  • Akreditovaný výcvik v koučování a efektivní práci s lidmi FBE s certifikací EQA EMCC Global 
  • Vysoká škola, Specializace v Pedagogice, obor Vzdělávání dospělých
  • Kurzy osobního poradenství: Counseling (ICF Curych), Battle for the heart I, II (koncept Wellspring, USA), Get free workshop (ICF Mnichov)
  • Manažerské kurzy a rozvojové kurzy: Management obchodní společnosti - certifikace MŠMT, Řízení lidských zdrojů - certifikovaný program MŠMT, Osobnostní typologie MBTI, koučinkové kurzy, Time Management IV. gen., Řešení konfliktů; Jak zvládat stres a lépe řídit svůj čas, Poznání skrze imaginaci, Jak lépe zvládat změny, Efektivní time management; Kurzy profesního rozvoje, Asertivní komunikace, Nenásilná komunikace, Prevence Stresu a vyhoření atd.