Ing. Martina Provazníková

19.04.2022

Vďaka Hajnalke som sa začala pozerať na veci, ktoré riešim v oblasti rodiny, z iného pohľadu. Z pohľadu, ktorý mi priniesol riešenie a úľavu. Pod Hajnalčinym vedením som získala nadhľad a väčší kľud, ktorý som v tejto oblasti nevedela nájsť. S Hajnalkou sa cítim prijatá nech poviem čokoľvek zo svojho vnútra, vnímám jej 100% pozornosť, uprímný záujem a jak hovorím: S Hajnalkou si idem opečovávať svoju dušu. Ďakujem Hajnalka, už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie.

Ing. Martina Provazníková, t.č. na mateřské dovolené