Soňa Zavřelová

28.07.2022

Na Hajnalku jsem se obrátila s cílem dozvědět se více sama o sobě. Cítila jsem, že ve svém životě potřebuji udělat důležité změny. Naše schůzky se konaly ve velmi příjemném prostoru v centru Prahy, a i přes moji počáteční nejistotu byly rozhovory velmi otevřené, uvolněné a probíhaly v důvěrné atmosféře. Cítila jsem se bezpečně. Své myšlenky jsem mohla formulovat svobodně, bez jakéhokoliv náznaku odsouzení nebo nátlaku. Bylo úžasné být respektována na takové úrovni. Hajnalka dokáže skvěle naslouchat, budovat důvěru skrze příjemnou atmosféru a pohostinnost. Dává dostatečný prostor na formulaci myšlenek a klade otázky, které mi pomohly podívat se na situaci z jiného úhlu.Za hlavní přínos považuji posun v oblasti sebepřijetí, posílení schopnosti samostatně rozhodovat o svém životě a zvýšení sebevědomí. Také jsem získala odvahu udělat první reálné kroky směrem k mému snu.

Soňa Zavřelová, Referent cestovní kanceláře / na mateřské dovolené