Thomas a Barbara

23.05.2023

Koučink a mentoring Hajnalky nám pomohl znovu vytvořit zdravý základ pro naše rodinné vztahy, pro komunikaci, porozumění, respekt a lásku. Jako rodiče teenagerky jsme se dostali do bodu, kdy se nám zdálo, že komunikace a vzájemné porozumění už nejsou možné. Obrátili jsme se na Hajnalku Ackah, která po první konzultaci naší dceři navrhla pomoc v podobě koučinku zacíleného na 4 oblasti života, které naše dcera definovala jako důležité a v nichž si přála růst (sebepřijetí, komunikace, překonání těžkých momentů z minulosti, duchovní růst). Během téměř ročního procesu a díky bezpečnému místu, které Hajnalka pro naši dceru vytvořila, mohla zpracovat témata hlubokým a trvalým způsobem. Zaznamenali jsme pokrok ve všech zmíněných oblastech. Setkání probíhala jak online, tak v Praze v kanceláři. Naše dcera milovala Hajnalky klidnou, milující a respektující osobnost a způsob, jakým jí dávala pocit, že je důležitá a pochopená. Oceňujeme rozmanitost odborných metod, které Hajnalka uplatňovala. Pravidelně nám poskytovala zpětnou vazbu o průběhu koučování a zároveň chránila soukromí naší dcery. Hajnalka byla vždy otevřená naší zpětné vazbě, myšlenkám i obavám. Naše dcera, které se zpočátku do koučování nechtělo, protože nevěděla, co od něj očekávat, nyní vidí jeho hodnotu a ví, že s pomocí správných lidí lze překonat i velmi těžká životní období.

Thomas a Barbara