Služby

To, co vám na našich setkáních umožní opravdový vnitřní růst, je důvěra, otevřenost a autentičnost, které jsou základem pro tzv. zranitelnost. Důvěra, autenticita a bezpečné prostředí, kde můžete být tím, kým opravdu jste, jsou klíčovými aspekty, které v koučinku, Life mentoringu a poradenství nabízím. Mými silnými stránkami jsou etický a profesionální přístup spojený s vysokou mírou empatie, vnímavosti a otevřenosti.

Osobní koučink


Vnímáte touhu začít dělat věci jinak? Prožíváte nespokojenost v různých životních oblastech a přejete si změnu? Nevíte JAK a prožíváte pochybnosti, jestli to zvládnete?


V roli kouče pomáhám svým klientům rozvíjet jejich sebedůvěru a uvědomění, Co a PROČ přesně chtějí. Společnými silami objevujeme různé pohledy a způsoby, JAK dosáhnout jimi vytyčených cílů. Jsem jim oporou ve chvílích, kdy se rozhodují vykročit, nebo potřebují vytrvat na zvolené cestě.Klienti se na mě obracejí např. v situacích, kdy:

- chtějí zlepšit své profesní, osobní nebo rodinné vztahy

- stojí před důležitým rozhodnutím nebo novým životním krokem

- prožívají strach nebo nedůvěru a hledají více odvahy nebo jistoty

- touží najít nový směr, rozvoj a ztracené sebevědomí

- touží po změně a neví jak

- v těžkých nebo krizových situacích

Life Mentoring


Potřebujete ve své životní roli, situaci, profesi či ve vztazích podporu, provázení a uvítáte vhled, radu, sdílení znalostí a zkušeností nebo zpětnou vazbu?


Někteří klienti procházejí v životě situacemi, ve kterých se cítí osaměle nebo ztraceni. Často nehledají pouze koučink, ale potřebují slyšet také radu či získat jiný náhled na  situaci. V takových případech jim poskytuji podněty, konzultace nebo zpětnou vazbu na základě svých osobních a profesních znalostí, zkušeností a vzdělání.


Mezi tématy, které se mnou lidé otevírají a  řeší formou Life mentoringu jsou např. 

Burn-out/vyhoření, osobní rozvoj, vztahy na  pracovišti, rodinné a osobní vztahy, krizové životní situace, konflikty, vážná nemoc, vážná nemoc v rodině, výchova chlapců a dívek, sladění profesního a  rodinného života, pocity nedostatečnosti, otázky ženství, mateřství, provázení v těžké nemoci atd.

Kariérové poradenství


Nacházíte se v situaci, kdy zvažujete profesní změnu? Potřebujete objevit vaše silné stránky a uplatnit je na vaší aktuální pracovní pozici? Řešíte směrování své studijní nebo profesní kariéry?

V kariérovém poradenství nabízím koučin-kový přístup, storytelling, osobnostní typo-logii a další metody k získání nového po-hledu na vaše silné stránky a schopnosti a  jejich využití.

Každý člověk je originální a jedinečný v kombinaci typu osobnosti, talentů, schopností a dovedností. Ve studijním nebo profesním směřování tak zájemcům pomáhám objevit originální kombinaci jejich silných stránek a darů. Podporuji je v jejich rozvíjení, naplnění či případném odstranění bloků, které jim stojí v cestě k rozvinutí jejich plného potenciálu.