Jsem akreditovaná profesionální koučka a mentorka a pomáhám klientům objevit  jejich vlastní potenciál a zdroje k řešení výzev, složitých životních situací nebo nalezení odvahy k rozhodnutím. Sami tak rozpoznávají překážky, které se jim staví do cesty a nalézají vlastní kroky k jejich řešení a překonávání. Díky tomuto procesu dochází k zásadním transformacím v jejich myšlení i životě, prohlubují svoji schopnost objevovat a rozvíjet   své vnitřní zdroje, zlepšují svůj výkon a především zvyšují kvalitu svého života.

Reference

Hajnalka Ackah má v koučování unikátní     přístup, kterého si cením jak z pozice vedoucího dvou neziskových organizací,     tak otce 4 dětí pokračování 


Daniel Skokan

Pastor ICF Praha, Ředitel české pobočky Feed the Hungry

Za Hajnalkou jsem přišla s obtížemi ve své manažerské práci, které jsem si původně vcelku jednoduše definovala. Během prvního sezení jsem však pokračování 


Ing. Karla Kyjonková

Manažerka obchodního týmu ČSOBS, a.s.

Koučink od Hajnalky pro mě znamenal        zásadní posun. Potřeboval jsem podporu a pomoc pochopit některé věci v souvislosti s vývojem mojí kariéry pokračování 


Jakub Provazník

Manažer digitálních projektů

Služby

Důvěra, autenticita a bezpečné prostředí, kde můžete být tím, kým opravdu jste, jsou klíčovými aspekty, které v koučinku, Life mentoringu a poradenství nabízím. Mými silnými stránkami jsou etický a profesionální přístup spojený s vysokou mírou empatie, vnímavosti a otevřenosti.

Osobní koučink


Vnímáte touhu začít dělat věci jinak? Prožíváte nespokojenost v různých životních oblastech a přejete si změnu? Nevíte JAK a prožíváte pochybnosti, jestli to zvládnete?



V roli kouče pomáhám svým klientům rozvíjet jejich sebedůvěru a uvědomění, co a proč přesně chtějí a společně objevujeme různé pohledy a způsoby, jak dosáhnout jimi vytyčených cílů. Jsem jim oporou ve chvílích, kdy se rozhodují vykročit, nebo potřebují vytrvat na zvolené cestě.



Klienti se na mě obracejí např. v situacích, kdy:


- cítí potřebu udělat nový životní krok v osobním nebo profesním životě 

- narazí na překážky nebo své limity v podnikání nebo ve vedení lidí 

- cítí se vyčerpaní, vyhořelí a hledají řešení

-  chtějí zlepšit své vztahy 

- stojí před důležitým rozhodnutím 

- prožívají strach nebo nedůvěru a hledají více odvahy nebo jistoty

- touží po změně a neví jak

- čelí těžké nebo krizové situaci






Life Mentoring


Potřebujete ve své životní roli, situaci, profesi či ve vztazích podporu nebo provázení a uvítáte vhled, radu, sdílení znalostí a zkušeností nebo zpětnou vazbu? 

 


Někteří klienti procházejí v životě situacemi, ve kterých se cítí osaměle nebo ztraceni. Často nehledají pouze koučink, ale potřebují slyšet nebo získat jiný náhled na  situaci. V takových případech jim poskytuji mentoringové podněty, reflexe nebo zpětnou vazbu na základě svých osobních a profesních znalostí,  zkušeností a  vzdělání. 

 

Mezi tématy, která se mnou lidé otevírají a  řeší formou Life mentoringu jsou např.


- sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty

- partnerské problémy

- rodinné vztahy, konflikty 

-- výchova dětí, vztahy s teenagery v rodině

- harmonie profesního a rodinného života

- nespokojenost v životě

- burnout / vyhoření

- toxické vztahy na pracoviště nebo v rodině

- výchova dětí, vztahy s teenagery v rodině

-  vážná nemoc nebo vážná nemoc v rodině


Kariérové poradenství


Nacházíte se v situaci, kdy zvažujete profesní změnu? Potřebujete objevit vaše silné stránky a uplatnit je na vaší aktuální pozici? Řešíte směrování své studijní nebo profesní kariéry?



Každý člověk je jedinečný v kombinaci typu osobnosti, talentů, schopností a dovedností. V profesním směřování proto zájemcům pomáhám objevit unikátní kombinaci jejich silných stránek a darů, podporuji je  v jejich rozvoji, naplnění či případném odstranění bloků, které jim v cestě k rozvinutí jejich plného potenciálu brání.


V kariérovém poradenství nabízím koučinkový přístup, práci s osobnostní typologií a nejnovější metody k získání nového pohledu na svou osobní jedinečnost a možnosti  využití svého plného potenciálu.

Kariérový koučink a poradenství je vhodný pro klienta, kteří:

- hledají cestu profesního růstu a rozvoje

- chtějí udělat kariérní změnu

- chtějí objevit a rozvinout své silné stránky

- nejsou spokojení se současnou prací a neví proč

- touží pro profesní změně a bojí se